نمایش یک نتیجه

دی لایت یا چراغ های روشنایی در روز برای جلب توجه افراد پیاده و یا راننده های دیگر ماشین ها می باشد نه خود راننده ماشین.

تحقیقات نشان می دهد كه به کار بردن دی لایت میتواند تصادفهایی كه به علت عدم توجه راننده ها به ماشینهای عبوری میباشد را تا مقدار زیادی كاهش دهد.

در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 4.33 از 5
64,000 تومان89,000 تومان
-7%
امتیاز 4.50 از 5
149,000 تومان 139,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
22,000 تومان
امتیاز 5.00 از 5
23,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 4.00 از 5
95,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
19,000 تومان
مدل 2017
در انبار موجود نمی باشد
28,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
29,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 5.00 از 5
24,000 تومان