نمایش یک نتیجه

دی لایت یا چراغ های روشنایی در روز برای جلب توجه افراد پیاده و یا راننده های دیگر ماشین ها می باشد نه خود راننده ماشین.

تحقیقات نشان می دهد كه به کار بردن دی لایت میتواند تصادفهایی كه به علت عدم توجه راننده ها به ماشینهای عبوری میباشد را تا مقدار زیادی كاهش دهد.

44,000 تومان59,000 تومان
-26%
امتیاز 4.50 از 5
120,000 تومان 89,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
-10%
25,000 تومان 22,500 تومان
20,000 تومان
امتیاز 5.00 از 5
19,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 5.00 از 5
95,000 تومان
-32%
50,000 تومان 34,000 تومان
مدل 2017
مدل 2017
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 5.00 از 5
12,000 تومان