نمایش یک نتیجه

دی لایت یا چراغ های روشنایی در روز برای جلب توجه افراد پیاده و یا راننده های دیگر ماشین ها می باشد نه خود راننده ماشین.

تحقیقات نشان می دهد كه به کار بردن دی لایت میتواند تصادفهایی كه به علت عدم توجه راننده ها به ماشینهای عبوری میباشد را تا مقدار زیادی كاهش دهد.

در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 4.33 از 5
79,000 تومان99,000 تومان
-29%
امتیاز 4.50 از 5
251,810 تومان 179,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
28,600 تومان
امتیاز 5.00 از 5
29,900 تومان
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 4.00 از 5
123,500 تومان
در انبار موجود نمی باشد
24,700 تومان
مدل 2017
در انبار موجود نمی باشد
36,400 تومان
در انبار موجود نمی باشد
37,700 تومان
در انبار موجود نمی باشد
امتیاز 5.00 از 5
24,000 تومان