لیست انواع پایه لامپ اتومبیل و وسایل نقلیه

استانداردهای زیادی برای پایه لامپ وسایل نقلیه در سالهای گذشته ایجاد شده که مهمترین آنها به همراه ولتاژ کاری و توان مصرفی در جدول زیر آورده شده است. ولتاژ ۶ ولت برای موتورسیکلت   ولتاژ ۱۲ ولت برای اتومبیل و ولتاژ۲۴ ولت برای کامیون و اتوبوس میباشد.
نوع پایهتعداد رشتهتوانعکس
H1۱ ۶V & 12 V: 55 W
۲۴V 70W
H1
H1
H3۱۶V & 12 V: 55 W
۲۴V: 70 W
H3
H3
H4۲ ۶V & 12 V: 60 / 55 W
۲۴V: 75 / 70 W
H4
H4
H7۱۱۲V: 55 W
۲۴V: 70 W
H7
H7
H8۱۱۲V: 35 W
H8
H8
H8B۱۱۲V: 35 W
H9۱۱۲V: 65 W
H9B۱۱۲V: 65 W
H10۱۱۲V: 42 W
H11۱۱۲V: 55 W
۲۴V: 70 W
H11B۱ ۱۲V: 55 W
۱۲V: 70 W
H12۱ ۱۲V: 53 W
H13۲۱۲V: 60 / 55 W
H13A۲۱۲V: 60 / 55 W
H14۲۱۲V: 60 / 55 W
H15۲۱۲V: 55 / 15 W
۲۴V: 60 / 20 W
H15
H15
H16۱۱۲V: 19 W
H16B۱ ۱۲V: 19 W
H21W۱۱۲V & 24 V: 21 W
H27W/1۱۱۲V: 27W
H27W/2۱ ۱۲V: 27W
HB3۱۱۲V: 60 W
HB3A۱ ۱۲V: 60 W
HB4۱ ۱۲V: 51 W
HB4
HB4
HB4A۱۱۲V: 51 W
HIR1۱۱۲V: 60 W
HIR2۱۱۲V: 55 W
HP24W۱۱۲V: 24 W
HPY24W۱۱۲V: 24 W
HS1۲۶V & 12 V: 35 / 35 W
HS2۱۶V & 12 V: 15 W
HS5۲۱۲V: 35 / 30 W
HS5A۲۱۲V: 45 / 40 W
HS6۲۱۲V: 40 / 35 W
PX24W۱۱۲V: 24 W
PSX26W۱۱۲V: 24 W
S2۲ ۶V & 12 V: 35 / 35 W
S2
S2
S3۲ ۶V & 12 V: 15 W

List of automotive light bulb types

دیدگاهتان را بنویسید

کانال تلگرام بامی شاپ
Telegram